Yun Zeng

Born in 1999

Horn

Yajie Zhang

Born in 1992

Nancy Zhou

Born in 1993

Zifan Ye

Born in 2000

Piano

Ziming Ren

Born in 1996

Piano

Duo Sosnowska-Garcias

Cello and Piano Duo