Yibai Chen

Born in 2001

Cello

Cunmo Yin

Born in 1993

Piano

Yukine Kuroki

Born in 1998

Piano

Yun Zeng

Born in 1999

Horn

Yajie Zhang

Born in 1992

Nancy Zhou

Born in 1993

Ziming Ren

Born in 1996

Piano